Home Content

”Omsorg i minsta detalj”

”Förlusten av en nära vän eller anhörig hör till de svåraste upplevelserna i livet. Det är då vi vill finnas till hands för att med omsorg i minsta detalj hjälpa till med allt det som måste ordnas. Vår viktigaste uppgift är att allt arrangeras enligt dina önskemål – före, under och efter begravningen. Att vi är en av Sveriges auktoriserade begravningsbyråer kan du se som en extra trygghet. Välkommen till oss.”

maria arnesson,
Mora Begravningsbyrå