S:t Mikaels kapell

S:t Mikaels kapell

Begravningskapellet är placerat intill nya kyrkogården på Broåkern och är sammanbyggt med krematoriet.

S:t Mikaels kapell och krematorium invigdes 1954. Renovering har skett fortlöpande och en stor ombyggnation skedde år 2000.

Det stora kapellrummet har en läktare med orgel samt plats för sångare. På de fasta bänkar som finns är det plats för 110 personer.

Det finns ett mindre kapellrum i anslutning till den stora salen som kan användas när det är få personer på en begravningsgudstjänst.