Vår auktorisation

Vi är medlem av Sveriges Begravningsbyråers Förbund (SBF). Genom medlemskapet finns också en auktorisation som garanterar att begravningsbyrån lever upp till de krav som branschförbundet ställer. Kraven innebär en trygghet för dig som kund och uttrycker förväntningar vad det gäller yrket i såväl dess praktiska som etiska utövande. Mora Begravningsbyrå hör till de 400 i landet som är auktoriserade av SBF - Sveriges Begravningsbyråers Förbund. En garanti för rätt hjälp

Tryggheten i vår auktorisation

Som auktoriserad begravningsbyrå kan vi garantera att ni får träffa personer som är vana och kunniga när det gäller att hantera allt det praktiska kring ett dödsfall. Vår roll är att i varje uppdrag visa lyhördhet, ge goda råd och alternativ för en personlig begravning. Vi har genomgått den omfattande auktorisationsutbildning som utarbetats av SBF och uppdaterar våra kunskaper kontinuerligt. Att anlita oss som auktoriserad begravningsbyrå ger dig en trygg försäkring om att du får rätt hjälp och att allt det praktiska runt begravningen tas om hand på bästa tänkbara sätt.

När det gäller etik, tystnadsplikt, arbetsmetoder och prisinformation kan du också vara säker på att byrån följer auktorisationens stränga regler. Att vår begravningsbyrå uppfyller kraven för auktorisation sker genom särskild prövning vart femte år.

Vill du veta mer om auktorisationskraven?

Vill du ha ytterligare information om alla de krav som ställs på oss som auktoriserad begravningsbyrå går du enklast in på www.begravningar.se Tack vare att det finns auktoriserade begravningsbyråer runtom i Sverige, har du alltid en i närheten – titta bara efter skylten med auktorisationssymbolen.

SBF