Besöket på begravningsbyrån

Det finns få händelser i livet som förändrar ens tillvaro så radikalt som när en anhörig avlider – det är en situation som för många kan vara svår att hantera. Det kan till och med vara svårt att inse vad som har hänt.

När man för första gången besöker en begravningsbyrå kan det kanske kännas lite svårt. Man står inför en plötslig och påtvingad situation, som man aldrig tidigare varit med om. Frågorna är många och man har sällan svaren.

Vi som arbetar på Mora Begravningsbyrå ser det därför som en av våra viktigaste uppgifter, att informera om vilka möjligheter och alternativ som finns när det gäller att arrangera en begravningsakt.

Enligt lag ska gravsättning eller kremation ske snarast möjligt eller inom en månad från dödsdagen.

Ni träffar erfarna och kunniga personer

Som auktoriserad begravningsbyrå kan vi garantera att ni får träffa personer som är vana och kunniga när det gäller att hantera allt det praktiska kring ett dödsfall. Vår uppgift är att visa vilka valmöjligheter som finns för att ni skall kunna välja en önskad och personlig begravning.

 

Hur ordnar man en bra begravning?

Minnet av en begravning går inte att tränga undan. Det är något man bär med sig hela livet. Därför är det viktigt för oss, att den begravning vi fått förtroendet att ta ansvar för blir så bra som möjligt. Att begravningshögtiden blir ett ljust och vackert minne för dig och de andra som är med.

En begravning är verkligen personlig. Hur bra en begravning blir beror oftast på planeringen. Viktigt är att alla närstående får komma till tals när begravningen skall förberedas, även barn och ungdomar i familjen. Som anhörig är det oftast inte möjligt att från början ha en uppfattning om hur allt skall vara och vilka alternativ som finns. Det är därför begravningsbyråns uppgift att hjälpa till med planeringen och ge goda råd baserade både på erfarenhet och kunskap.

Ni får all tänkbar hjälp med planering och förberedelser

Planeringen av begravningen kan gälla allt från hur den avlidna ska vara klädd i kistan, hur man skall ordna placeringen i kyrkan, vilken musik man tycker passar in, om det finns vissa färger som man vill att kista och dekorationer skall gå i till vad man skall tänka på vid gravsättningen så att även den blir den bästa tänkbara.

Erfarenheten visar att man sällan ångrar det man gjorde, men ofta det man inte gjorde. En erfaren och kunnig begravningsbyrå är en garanti för att begravningen verkligen blir så bra som möjligt inom de ramar man tänkt sig och med de förutsättningar som finns.

Hjälp inför planeringen

Innan vi träffas kan ni i lugn och ro planera/beställa och förbereda mötet hos oss via vår hemsida. Här har vi samlat de vanligaste frågorna som brukar ställas vid besöket hos begravningsbyrån tex:

 • Var och när skall ceremonin äga rum (kyrkor samt kapell)?
 • Vilken typ av ceremoni, kyrklig eller borgerlig?
 • Jordbegravning eller kremationsbegravning?
 • Val av kista och eventuell urna
 • Eventuell extra sång och musik utöver psalmer och orgelmusik
 • Officiant (präst, borgerlig eller annat önskemål)
 • Minnesstund (samling efter begravningen med förtäring)
 • Blommor
 • Tidningsannons (verser/symboler)
 • Tackkort & programkort
 • Gravsten eller inskription
 • Familjejuridik

När ni diskuterat igenom frågorna och fyllt i dokumentet med era önskemål, skriv gärna ut det och ta med det till besöket hos oss. Om ni istället önskar att vi kommer på hembesök så gör vi gärna det.

Omsorg in i minsta detalj

Har du frågor om det som bestämdes vid vår första kontakt? Kanske är det något som du vill ändra på, ta bort eller lägga till? Känn att du alltid är välkommen att ringa eller titta in till oss. Vi har den tid du behöver!

Före begravningsdagen hör vi naturligtvis av oss för att stämma av att alla detaljer omkring begravningshögtiden är klara. Under begravningen finns vi med för att stötta dig, samtidigt som vi sköter värdskapet och ser till att allting fungerar.

Vår ambition är att kunna följa upp varje begravningsuppdrag så att du som anhörig upplever omtanke och trygghet även efter begravningen. Detta kallar vi omtanke in i minsta detalj.