Dödsannonser

Dödsannons

Syftet med en dödsannons är inte bara att tillkännage dödsfallet, utan också att tala om var och när begravningen skall äga rum, eller om den skall ske i enskildhet. Man kan även uppmana att ge ett bidrag till något ändamål som var betydelsefullt för den avlidne.

Många vill uttrycka sin sorg med hjälp av en vers; psalmer eller dikter, egna eller andras. Vi har sammanställt ett sortiment av verser och dikter där författarna lämnat sitt tillstånd för användning vid begravning.

» Klicka här för förslag

Dödsannonser har under årens lopp sett ganska lika ut. Under det senaste decenniet har dock variationerna, framförallt med ett större antal symboleroch mer användande av text och citat (verser), ökat markant. Nu finns även större möjlighet att påverka annonsens karaktär och utseende.

Exempel på dödsannons

Vi på begravningsbyrån utformar tillsammans med er en personlig annons och införande i så gott som alla Sveriges tidningar. Du som själv vill förbereda annonsen kan göra det via följande länk och sedan skicka materialet till oss.

» Förbered dödsannons

De senast publicerade dödsannonserna

Här kan du se de senast publicerade dödsannonserna där » Mora Begravningsbyrå har anlitats

Familjesidan.se

Med en dödsannons i lokaltidningen kan det vara svårt att nå alla man vill nå. Genom att publicera annonsen på » familjesidan.se kan även släktingar och vänner som inte kan nås av tidningens dödsannons få möjlighet att ta del av dödsbudet – oavsett om de bor i en annan del av landet eller till och med i en annan del av världen.

Minnesrummet.se

Via familjesidan.se kommer man även in till » minnesrummet.se där alla kan hedra och minnas den som avlidit och samtidigt kanske få stöd i sitt sorgearbete. Minnesrummet står alltid öppet och finns alltid nära, oavsett var man befinner dig i världen. Hit kan sörjande komma så ofta de vill.