Siknäs Kyrka

Siknäs Kyrka

Siknäs Kyrka är naturskönt belägen på en udde i Vanån.År 1911 anlades en kyrkogård i Söromsjön/Siknäs och grunden till kapellet. Arbetet med byggandet av kapellet avstannade och det blev inte färdigställt förrän år 1939.