Vad kostar det?

Vad kostar det?

”Vad kostar begravningen?” är en av de vanligaste frågorna vi får och samtidigt en av de svåraste att svara på.

En begravning kan på samma sätt som mycket annat spänna över ett stort prisintervall beroende på hur omfattande den skall vara, val av kista storlek på annons, val av blomsterarrangemang osv.

Generellt sett kan man säga att en begravning vanligen kostar mellan 18.000kr och 30.000kr. Då kan det ingå kista, kistdekoration, urna, nödvändiga transporter och bärare, dödsannons, samt enklare förtäring. Även begravningsbyråns arbetskostnad ingår.

Priset på olika begravningar varierar oftast beroende på följande:

  • Om det krävs flera eller långa transporter
  • Dödsannonsens/tackannons storlek och om man annonserar i flera tidningar
  • Om man väljer bårtäcke eller kistdekoration
  • Om man önskar sång- eller musiksolister
  • Om begravningen sker i annan församling än hemförsamlingen
  • Hur många gäster som kommer eller man bjuder in till minnesstund och vad man bjuder på.

Om man endast ser till priset kan det räcka med ca 10.600kr. Då har man valt bort det mesta utom en enkel kista samt transport till närmaste krematorium utan någon begravningsceremoni. Nödvändiga handlingar och begravningsbyråns arbetskostnad ingår dock. Någon övre prisgräns för vad en begravning kan kosta finns egentligen inte.