Foto: Interflora AB

Akt med urna

Begravningsceremoni- eller akt med urna blir allt vanligare i Sverige och har blivit ett alternativ till den klassiska begravningen med kista. Det innebär att man har en urna istället för kista på begravningsceremonin och kremering görs innan själva begravningen.

Under en akt med urna ställs urnan längst fram i rummet där ceremonin hålls. Precis som med en kista kan urnan dekoreras med blommor eller annat utifrån era önskemål. Begravningsakten går till på samma sätt som en ceremoni kring en kista; musik spelas, sånger sjungs och tal hålls.

Akt med urna kan ske som en borgerlig begravning i ett kapell eller på valfri plats, eller i en kyrka enligt Svenska kyrkans ordning alternativt inom annat trossamfund. Detta efter samråd med begravningsbyrån och tjänstgörande präst.

En möjlighet vid akt med urna är att ha gravsättningen av urnan direkt i anslutning till ceremonin om en gravplats finns. Då bärs urnan ut på kyrkogården och begravningsgästerna samlas kring gravplatsen där akten avslutas.

Om gravsättningen ska ske i en minneslund är det inte tillåtet för anhöriga att närvara vid gravsättning av askan eftersom det är en anonym gravplats och då används heller inte en urna. Möjligheten finns då att hyra en s.k ceremoniurna från begravningsbyrån som kan användas under själva begravningsceremonin.

I vissa fall är en anledning till att välja akt med urna, att man inte har möjlighet att ha begravningen inom de lagstadgade 30 dagarna.

Även om man väljer urna vid begravningen behöver man köpa en kista, eftersom kremeringen alltid sker med kista.

Hos oss på begravningsbyrån får ni hjälp med att planera begravningen med urna så att det passar era önskemål. Möjligheterna är många.