När du vill ta ställning till de svåra frågorna

Det finns många frågor som dessvärre brukar lämnas obesvarade till många efterlevande. Skriften ”När du vill ta ställning till de svåra frågorna” tar upp ett stort antal frågor, från organdonation, gåvor och testamente till utformning av den egna begravningen.

Du är varmt välkommen in till oss för att hämta ett kostnadsfritt exemplar av skriften "När du vill ta ställning till de svåra frågorna” i tryckt form.