Vardags juridik

Familjejuridik

Det är tryggt både för dig själv och dina närmaste att det finns korrekta juridiska dokument. Vi kan boka tid åt Er hos vår samarbetspartner Juristfirman Wiik för en genomgång av dom juridiska dokumenten.

Gåvobrev

Efter den 1 januari 2005 betalas inte längre gåvoskatt på gåvor erhållna fr o m år 2005. I vissa fall finns det ändå skäl att upprätta gåvobrev. Vid överlåtelse genom gåva av fast egendom och tomträtt finns formkrav på skriftlig handling. Vidare är skriftlig handling nödvändig för att en bostadsrättsförening ska registrera överföringen av en bostadsrätt. I gåvobrev kan givaren förordna om olika villkor, till exempel att gåvan ska vara enskild egendom eller utgöra förskott på arv.

Äktenskapsförord

Äktenskapsförord är ett skriftligt avtal mellan makar/registrerade partners om vad som ska vara enskild egendom respektive giftorättsgods. Det som enligt ett äktenskapsförord ska vara enskild egendom ingår inte i en bodelning. Äktenskapsförordet kan upprättas före eller under äktenskap/registrerat partnerskap. Äktenskapsförordet ska registreras vid skatteverket för att bli giltigt. För att upphäva ett registrerat äktenskapsförord krävs att ett nytt upprättas som också det ska registreras. Det räcker således inte att enbart riva ett befintligt äktenskapsförord för att upphäva det.

Samboavtal

Att vara sambo jämfört med att vara gift innebär en stor skillnad när förhållandet upphör – antingen på grund av separation eller på grund av dödsfall. Samboavtal är ett avtal som kan upprättas mellan sambor för att till exempel avtala bort reglerna i sambolagen angående bodelning. Sambolagens regler om delning ger möjlighet till bodelning vid separation eller dödsfall. Sambors gemensamma bostad och bohag utgör samboegendom, om egendomens förvärvats för gemensam användning. Viktigt att veta är att sambor inte ärver varandra – varför testamentets betydelse är av stor vikt för sambor.

Framtidsfullmakt

Lagen om framtidsfullmakter infördes den 1 juli 2017. Tanken med framtidsfullmakt är att den ska ge ett alternativ till god man eller förvaltare, och kan ge dig större integritet och självbestämmande i både ekonomiska och personliga frågor. Med en framtidsfullmakt kan du utse en person som tar hand om dina angelägenheter om du i framtiden inte längre kan ta hand om dem själv på grund av sjukdom eller t ex psykisk ohälsa. På så sätt blir en framtidsfullmakt ett enklare alternativ till att utse en god man. Fullmakten börjar gälla när du själv inte längre kan ta hand om dina ärenden. Det kan till exempel vara löpande ekonomiska saker, som att betala räkningar, förvalta tillgångar som du har på banken och att ta hand om avtal om el, hyra eller olika abonnemang.

Testamente

Testamente är en handling som innehåller förordnanden om arv och vem eller vilka som ska ärva. Sambor ärver inte varandra enligt lag och måste skriva testamente för att ärva varandra. Det gäller även om samborna har barn med varandra. Makar med gemensamma barn ärver varandra enligt lag. Vill de frångå den legala arvsordningen eller till exempel förordna om enskild egendom till bröstarvingar måste de upprätta testamente. Vi hjälper dig att upprätta testamenten med rätt formkrav och kan dokumentbevaka det.