Försäkringsinventering

Hade pappa någon försäkring?

Hjälp med efterforskning.

I de flesta fall känner man till vilka försäkringspengar som utfaller vid dödsfall. Vi hjälper er då med de handlingar som erfordras för utbetalning. Men det kan finnas försäkringar som du inte känner till – försäkringar där du som efterlevande har rätt till ett ekonomiskt efterlevandeskydd. För att vara säker på att du inte missar något som rätteligen är ditt, har vi genom företaget Cynk möjlighet att göra en grundlig försäkringsinventering.