Välkommen till oss

Den mänskliga kontakten kan förstås aldrig ersättas av en hemsida och en begravning har inga givna mallar. I ett gott samarbete mellan familjen och oss på begravningsbyrån skapas den personliga begravningen som känns äkta och riktig. Vi tror att för att skapa ett fint farväl av den som stått oss nära, är ett personligt möte det bästa och då kan vi tillsammans forma begravningen. En begravning som speglar den dödes liv, men som också ger hopp och ett ljust minne inför framtiden. Ni ska alltid känna er välkommen in till oss.

Vi reserverar oss för att vi ibland kan behöva stänga en kortare stund för att hjälpa anhöriga eller för att närvara vid begravning. Du kan dock alltid nå oss via telefon.

Ni träffar erfarna och kunniga personer

Vi är medlem av Sveriges Begravningsbyråers Förbund (SBF). Genom medlemskapet finns också en auktorisation som garanterar att begravningsbyrån lever upp till de krav som branschförbundet ställer. Kraven innebär en trygghet för dig som kund och uttrycker förväntningar vad det gäller yrket i såväl dess praktiska som etiska utövande.

Som auktoriserad begravningsbyrå kan vi garantera att ni får träffa personer som är vana och kunniga när det gäller att hantera allt det praktiska kring ett dödsfall. Vår roll är att i varje uppdrag visa lyhördhet, ge goda råd och alternativ för en personlig begravning. Läs mer här >>