Hur går det till

Så går det till

Här är några av de saker som sker efter ett dödsfall, beroende på var det har inträffat.

Har dödsfallet skett på ett sjukhus, hjälper personalen till med att ta hand om den avlidne, och ser till att kroppen kommer till patologen. Anhöriga kontaktar begravningsbyrån när Ni känner att Ni orkar detta, för samtal om den fortsatta hanteringen.

Sker dödsfallet på ett t.ex. äldreboende finns personalen också där för att hjälpa till. När anhöriga har bestämt vilken begravningsbyrå som skall anordna begravningen, kan personalen hjälpa till att kontakta denna byrå eller så tar anhöriga själva kontakt med byrån. Begravningsbyrån ombesörjer transporten till kylrum (i Mora till Lasarettet). Om dödsfallet sker i hemmet skall läkare konstatera dödsfallet. Därefter kontaktas begravningsbyrå som hämtar kroppen, och vi bestämmer om när vi kan mötas och tala om begravningen.

Sker dödsfallet efter kontorstid eller om vi av annan anledning inte kan passa telefonen kopplas alla våra samtal till vår telefonpassning i Norrköping som tar kontakt med oss. Vi ringer upp anhöriga så fort vi kan.