Mora Kyrka

Mora Kyrka

Mora kyrka ligger i Mora centrum och har Zorngården som sin närmaste granne. Öster om kyrkan ligger den vackra klockstapeln som uppges vara från 1672.

Troligen vid 1200-talets slut eller omkring 1300 uppfördes en kyrka av gråsten, bestående av långhus samt av allt att döma också ett smalare kor och sakristia. Det finns delar kvar som ingår i den nuvarande kyrkan som färdigställdes 1673 efter en brand.

En restaurering skedde 1964-1965. Mot slutet av år 2004 påbörjades en stor inre och yttre restaurering av kyrkan. (vill du veta mer, se under länkar och Mora församling.) Kyrkan rymmer ca 600 personer.