Oxbergs kapell

Oxbergs kapell

2,5 mil norr om Mora längs vägen mot Evertsberg och Sälen finns Oxbergs kapell. Kapellet används i dag för bl a dop, begravningar, gudstjänster, luciafirande, julotta och musikevenemang.

Oxbergs kapell är byggt av invånarna i Oxbergs och Gopshus byar. Ett enkelt rektangulärt bönehus uppfördes omkring 1720. Först år 1938 överlämnades kapellet till Mora församling. Den senaste mer genomgripande restaureringen genomfördes 1966, då bland annat en ny sakristia uppfördes och interiören ommålades.