Venjans Kyrka

Venjans Kyrka

Venjans kyrka är belägen på en liten höjd mellan Vanån i norr och öster samt den lilla sjön Kyrktjärn i söder. Prästgården ligger ett stycke nordväst om kyrkan, medan kyrkbyn med skola och affärer återfinns norr om kyrkan på andra sidan Vanån.

Den nuvarande kyrkan, som rymmer 300 personer, invigdes 1917 och är uppförd efter ritningar av arkitekt Fredrik Falkenberg. En restaurering genomfördes 1956 och 1957 och kyrkan blev även vitmålad. Inuti kyrkan finns många värdefulla föremål, bland annat det gamla altarskåpet från senmedeltiden. Kvinnan i skåpet tros föreställa Maria Magdalena. Minnestavla över kyrkans uppförande från 1796 finns också i kyrkan.